Kategorijas / Bibliogrāfija

Grāmatas:

  1. Latvijas zinātnu akademijas akadēmiķis Jānis Stradinš : biobibliogrāfija II : (1993 gada izdevuma turpinājums un papildinājums) / sast. J. Barone, J.Klebā ; bibliogr. red. D. Ivbule ; izd. tapis sadarbibā ar Dz. Cēberi (LZA), ISBN: 9984-538-70-2., 2004.
  2. Latvijas zinātnu akademijas akadēmiķe, profesore Vija Zaiga Kluša : biobibliogrāfija II / sast. G. Trifonova, I. Polikēviča ; liter. red. A. Pārupe ; galv. red. un atb. par izd. V. Poznaka., ISBN: 9984-538-77-X, 2005.
  3. Profesors Edgars Freidenfelds = Профессор Эдгар Жанович Фрейденфельд : personālais bibliogrāfiskais rādītājs= персональный библиографический указатель / Rīgas Politehniskais institūts = РПИ, 1982.
  4. Profesors Uldis Sedmalis = Профессор Улдис Янович Седмалис : personālais bibliogrāfiskais rādītājs = персональный библиографический указатель / Rīgas Politehniskais institūts = РПИ, 1983.
  5. Академик АН Латв. ССР В. А. Латишенко : библиография : ученые Советской Латвии / сост. И. М. Андерсоне ; авт. биогр. очерк Р. Д. Максимова ; АН Латв. ССР. Фундам. биб-ка.
  6. Иностранная периодика. Систематический список изданий, полученных библиотекой имени Ленина, 1958.