Kategorijas

  001 – Zinātne

  016 – Bibliogrāfija

  02 – Bibliotekārais darbs

  03 – Enciklopēdijas, Vārdnīcas, Rokasgrāmatas

  1 – Filozofija, Psiholoģija

  32 – Politika

  33 – Ekonomika

  34 – Tiesības

  510 – Augstākā matemātika

  512.8 – Augstākā algebra

  513 – Ģeometrija

  517 – Matemātiskā analīze

  518 – Speciālie skaitļošanas veidi

  519.2 – Varbūtības teorija

  519.4 – Vispārējā grupu un lauku teorija

  519.6 – Skaitļošanas matemātika, skaitliskā analīze un programmēšana (datoru matemātika)

  519.7 – Matemātiskā kibernetika

  519.8 – Operāciju pētīšana

  519.95 – Kibernetika

  530.1 – Fizikas pamatlikumi

  531 – Cieto ķermeņu mehānika

  531/534 – Mehānika

  532 – Šķidrumu mehānika

  534 – Mehāniskās svārstības

  535 – Optika

  536 – Termodinamika

  537.311 – Pusvadītāji

  537.533.35 – Elektronmikroskopija

  538 – Magnētisms

  539.3 – Deformējamu ķermeņu mehānika. Elastība

  539.4 – Izturība

  539.5 – Optika

  539.61 – Adhēzija

  539.62 – Berze

  54 – Ķīmija

  541 – Fizikālā ķīmija

  550.3 – Ģeofizika

  577 – Biomehānika

  62 – Tehnika

  620.1 – Materiālzinātne. Materiālu izmēģināšana

  621 – Metālu tehnoloģija, Mašīnbūvniecība

  624 – Būvtehnika

  627.396 – Radiotehnika

  629 – Transporta līdzekļu tehnika

  65.011 – Automātika

  669 – Metālzinātne

  678.004 – Plastmasu, polimēru un kompozītu pielietošana

  678.01 – Plastmasas, polimēri un kompozīti. Izmēģināšana un analīze

  678.02.05 – Plastmasas, polimēri un kompozīti. Ražošanas procesi. Mašīnas. Aparāti

  678.4 – Gumija. Kaučuks

  678.5 – Plastmasas, polimēri un kompozīti. Īpašības un sastāvs

  678.5(03) – Plastmasas, polimēri un kompozīti. Rokasgrāmatas

  678.6 – Šķiedras

  678.7 – Līmes. Sveķi

  681 – Smalkmehānika. Mēraparāti

  744 – Rasēšana

  77 – Fotografēšana. Filmēšana

  9 – Vēsture