Grāmata

Nosaukums Основы теории магнитного резонанса с примерами из физики твердого тела
Paralēlnosaukums Principles of magnetic resonance with Examples from Solid state Physics / Charles P. Slichter.
Atbildības ziņas Ч. П. Сликтер ; пер. Н. Н. Корсака и Б. Н. Проворова ; под ред. Г. В. Скроцкого
Izdevniecības vieta Москва : Мир
Izdošanas gads 1967
Lappušu skaits 342
UDK 538
Piezīmes zona Доп. тит. л. : Principles of magnetic resonance with Examples from Solid state Physics / Charles P. Slichter. Библиогр. : с. 314-321.
Eksemplāru skaits 1
Kategorija Magnētisms
Pieejama Ir

Grāmatas autori