Grāmata

Nosaukums Современные методы исследования строительных материалов
Atbildības ziņas Т. С. Бут, Б. Н. Виноградов, Т. И. Гаврилова ... [и др.] ; под общ. ред. В. С. Фадеевой ; ВНИИ новых строит. материалов
Izdevniecības vieta Москва : Госстройиздат
Izdošanas gads 239
Lappušu skaits 239
UDK 620.1
Piezīmes zona Перед загл. авт. : Т. С. Бут, Б. Н. Виноградов, Т. И. Гаврилова ... [и др.]. На корешке загл. : Методы исследования строительных материалов. Библиогр. : с. 228-237.
Eksemplāru skaits 1
Kategorija Materiālzinātne. Materiālu izmēģināšana
Pieejama Ir

Grāmatas autori