Home / Institūts / Par mums
Tiek Būvēts
IPM

Latvijas Universitātes Polimēru Mehānikas Institūts (PMI) tika dibināts 1963. gadā un pastāv kā bezpeļņas zinātnisku pētījumu organizācija.

Pētījumu virzieni:

  • Materiālu deformēšanās un sabrukuma teorētiski un eksperimentāli pētījumi.
  • Kompozītu konstrukciju mehānika, skaitliskās aplēses metodes un optimizācija.
  • Materiālu ilglaicīgas pretestības prognozēšana un apkārtējās vides faktoru ietekme uz to ekspluatācijas īpašībām.
  • Materiālu fizikāli mehānisko īpašību nesagraujošās pārbaudes.

 

Adrese:
Phone:
Vai
Aizkraukles iela 23, LV-1006 Rīiga, Latvija
+371-67551145, Fax +371-67820467
aizpildīt Contact Us formu