Žurnāls / Noteikumi autoriem
Noteikumi autoriem

Žurnāls pieņem labā angļu vai krievu valodā uzrakstītus rakstus.

Rakstu noformēšanas noteikumi: