Žurnāls / Noteikumi autoriem
Noteikumi autoriem

Žurnāls pieņem labā angļu vai krievu valodā uzrakstītos rakstus.

Rakstu noformēšanas noteikumi: