Home / Institūts / Iepirkumi
Iepirkumi
 

Iepirkuma nosaukums:

"Pētījums par tīru epoksīdsveķu un pildīto epoksīdkompaundu sabrukšanas stīgruma analīzi".

Izsludināšanas datums:

10.06.2015.

Identifikācijas Nr.:

LUPMI 2015/2/ESF

Iesniegšanas termiņš:

25.06.2015., plkst.10.00

Dokumenti:

NOLIKUMS

Rezultāts:

Lēmums, Līgums

 
 

Iepirkuma nosaukums:

"VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS PAR PĒTĪJUMU VEIKŠANAI NEPIECIEŠAMO MATERIĀLU IEGĀDI".

Izsludināšanas datums:

15.05.2015

Identifikācijas Nr.:

LU PMI 2015/1-ESF063

Iesniegšanas termiņš:

līdz 2015.gada 27.maijam, plkst. 12:00

Dokumenti:

NOLIKUMS

Rezultāts:

Lēmums, Līgums

 
 

Iepirkuma nosaukums:

"Fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojumi"

Izsludināšanas datums:

04.12.2014.

Identifikācijas Nr.:

LUPMI 2014/11

Iesniegšanas termiņš:

2014.gada 19.decembrī plkst.11:00

Dokumenti:

NOLIKUMS

 
 

Iepirkuma nosaukums:

"LU PMI eksperimentālo mašīnu zāles renovācija- rekonstrukcija"

Izsludināšanas datums:

10.10.2014.

Identifikācijas Nr.:

LU PMI 2014/10- ERAF-2.1.1.3.1

Iesniegšanas termiņš:

līdz 2014.gada 22.oktobrim plkst. 10:00

Dokumenti:

NOLIKUMS, Specifikācija, Jjautājumi un atbildes

Papildus dokumenti:

Projekts AVK, Projekts EL, Projekts UAS, Projekts UK, Projekts arhitektūra

Rezultāts:

Lēmums, Līgums

 
 

Iepirkuma nosaukums:

"Informatīvo plākšnu izstrāde LU PMI projekta vajadzībām"

Izsludināšanas datums:

19.09.2014.

Identifikācijas Nr.:

LU PMI 2014/9- ERAF-2.1.1.3.1

Iesniegšanas termiņš:

2014.gada 13.oktobrim, plkst. 11:00

Dokumenti:

NOLIKUMS

Rezultāts:

Lēmums, Līgums

 
 

Iepirkuma nosaukums:

"Eksperimentālo mašīnu zāles renovācija- rekonstrukcija"

Izsludināšanas datums:

17.09.2014.

Identifikācijas Nr.:

LU PMI 2014/8- ERAF-2.1.1.3.1

Iesniegšanas termiņš:

līdz 2014.gada 30.septembrim plkst. 10:00

Dokumenti:

NOLIKUMS, Specifikācija, Jjautājumi un atbildes

Papildus dokumenti:

Projekts AVK, Projekts EL, Projekts UAS, Projekts UK, Projekts arhitektūra

 
 

Iepirkuma nosaukums:

"Automātiskā ekstensometra un sinhronizētās video iekārtas piegāde"

Izsludināšanas datums:

11.09.2014.

Identifikācijas Nr.:

LU PMI 2014/7-ERAF

Iesniegšanas termiņš:

līdz 2014.gada 6.novembrim plkst. 10:00

Dokumenti:

NOLIKUMS

 
 

Iepirkuma nosaukums:

"Līgumpētījums par elektrovadošas pildvielas saturošu termoplastisku polimēru kompozītmateriālu izgatavošanu un to veiktspējas raksturošana atkarībā no apkārtējās vides faktoru iedarbības"

Izsludināšanas datums:

04.06.2014.

Identifikācijas Nr.:

LU PMI 2014/6-ESF

Iesniegšanas termiņš:

2014.gada 17.jūnijam, plkst.10.00

Dokumenti:

NOLIKUMS

Rezultāts:

Lēmums, Līgums

 
 

Iepirkuma nosaukums:

"Fiziskās apsardzes pakalpojumi"

Izsludināšanas datums:

20.05.2014.

Identifikācijas Nr.:

LUPMI 2014/5

Iesniegšanas termiņš:

2014.gada 9.jūnijs, plkst.11.00

Dokumenti:

NOLIKUMS ar pielikumiem
ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM.22.05.2014

Rezultāts:

Rezultāts

 
 

Iepirkuma nosaukums:

"Pētījuma materiālu iegāde"

Izsludināšanas datums:

15.04.2014.

Identifikācijas Nr.:

LUPMI 2014/4-ESF

Iesniegšanas termiņš:

2014.gada 29.aprīlis, plkst.10.00

Dokumenti:

NOLIKUMS
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Rezultāts:

Rezultāts, Līgumi

 
 

Iepirkuma nosaukums:

"Universālā kompleksa iegāde vidējo slodžu paaugstinātas un pazeminātas temperatūras mehānisko eksperimentu-pētījumu veikšanai"

Izsludināšanas datums:

06.03.2014.

Identifikācijas Nr.:

LUPMI 2014/3- ERAF-2.1.1.3.1

Iesniegšanas termiņš:

līdz 2014.gada 7.maijam, plkst. 11:00

Dokumenti:

NOLIKUMS AR GROZĪJUMIEM

 
 

Iepirkuma nosaukums:

"VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS PAR PĒTĪJUMU VEIKŠANAI NEPIECIEŠAMO INVENTĀRA, INSTRUMENTU UN MATERIĀLU IEGĀDI"

Izsludināšanas datums:

27.02.2014.

Identifikācijas Nr.:

LU PMI 2014/2-ESF

Iesniegšanas termiņš:

līdz 2014.gada 11.martam, plkst. 13:00

Dokumenti:

NOLIKUMS

Rezultāts:

Lēmums, Ligums Nr. 1, Ligums Nr. 2, Ligums Nr. 3,
Ligums Nr. 4, Ligums Nr. 5.

 
 

Iepirkuma nosaukums:

"Mašīnzāles projektēšanas un autoruzraudzības pasākumi"

Izsludināšanas datums:

14.01.2014.

Identifikācijas Nr.:

LU PMI 2014/1- ERAF-2.1.1.3.1

Iesniegšanas termiņš:

līdz 2014.gada 27.janvārim, plkst. 13:00

Dokumenti:

NOLIKUMS, Skice_LUPMI, griezums_LUPMI, Arhitektūras plānošanas uzdevums.

Rezultāts:

Lēmums, LĪGUMS

 
 

Cenu aptaujas:

"REKLĀMAS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANA LU PMI VAJADZĪBĀM"

Izsludināšanas datums:

18.09.2013.

Identifikācijas Nr.:

NAV

Iesniegšanas termiņš:

2013.gada 20.septembrim, plkst. 15:00

Dokumenti:

NOLIKUMS

Rezultāts:

Lēmums

 
 

Cenu aptaujas:

"LU PMI pētniecības rezultātu popularizēšana"

Izsludināšanas datums:

06.09.2013.

Identifikācijas Nr.:

NAV

Iesniegšanas termiņš:

2013.gada 13.septembrim, plkst. 12:00

Dokumenti:

NOLIKUMS

Rezultāts:

Lēmums

 
 

Iepirkuma nosaukums:

"Juridisko pakalpojumu nodrošināšana projekta īstenošanai un administrēšanai"

Izsludināšanas datums:

30.08.2013.

Identifikācijas Nr.:

LU PMI 2013/6- ESF

Iesniegšanas termiņš:

2013.gada 16.septembris, plkst.10.00

Dokumenti:

NOLIKUMS

 
 

Iepirkuma nosaukums:

"Dokumentu sagatavošanas un uzraudzības pakalpojumu nodrošināšana LU PMI vajadzībām"

Izsludināšanas datums:

29.08.2013.

Identifikācijas Nr.:

LU PMI 2013/5- ESF

Iesniegšanas termiņš:

2013.gada 13.septembrim, plkst. 10:00

Dokumenti:

NOLIKUMS

 
 

Iepirkuma nosaukums:

"Patentu pieteikumu sagatavošana, iesniegšana un lietvedība"

Izsludināšanas datums:

19.07.2013.

Identifikācijas Nr.:

LU PMI 2013/4- ERAF-2.1.1.1.

Iesniegšanas termiņš:

2013.gada 6.augusts, plkst.10.00

Dokumenti:

NOLIKUMS,

Rezultāts:

Līgums, Lēmums

 
 

Iepirkuma nosaukums:

"Pētījuma materiālu iegāde"

Izsludināšanas datums:

25.04.2013.

Identifikācijas Nr.:

LUPMI 2013/3-ERAF-91

Iesniegšanas termiņš:

2013.gada 9.maijs, plkst.10.00

Dokumenti:

NOLIKUMS

 
 

Iepirkuma nosaukums:

"Apsardzes pakalpojumu sniegšana"

Izsludināšanas datums:

21.02.2013.

Identifikācijas Nr.:

LU PMI 2013/1

Iesniegšanas termiņš:

2013.gada 13.marts plkst.10.00

Dokumenti:

NOLIKUMS

 
 

Iepirkuma nosaukums:

"ZINĀTNISKO LĪGUMPĒTĪJUMU VEIKŠANA"

Izsludināšanas datums:

23.01.2013.

Identifikācijas Nr.:

LUPMI 2013/1-ERAF-53

Iesniegšanas termiņš:

2013.gada 4.februāris, plkst.10.00

Dokumenti:

NOLIKUMS

 
 

Iepirkuma nosaukums:

"Publicitātes materiālu piegāde LU PMI infrastruktūras projekta vajadzībām"

Izsludināšanas datums:

17.01.2013.

Identifikācijas Nr.:

LU PMI 2013/1- ERAF-2.1.1.3.1

Iesniegšanas termiņš:

līdz 2013.gada 4.februārim, plkst. 11:00

Dokumenti:

NOLIKUMS

 
 

Iepirkuma nosaukums:

"Projektēšanas un autoruzraudzības pasākumi LU PMI"

Izsludināšanas datums:

17.01.2013.

Identifikācijas Nr.:

LU PMI 2013/2- ERAF-2.1.1.3.1

Iesniegšanas termiņš:

līdz 2013.gada 30.janvārim, plkst. 11:00

Dokumenti:

NOLIKUMS, Skice_LUPMI, griezums_LUPMI, Arhitektūras plānošanas uzdevums.

Rezultāts:

SIA "Build Up Development", Lēmuma pieņemšanas datums: 07.05.2013, Līguma datums: 17.05.2013, 4140,00Ls
LĒMUMS

 
 

Iepirkuma nosaukums:

"Patentu pieteikumu sagatavošana, iesniegšana un lietvedība"

Izsludināšanas datums:

19.12.2012.

Identifikācijas Nr.:

LUPMI 2010/6-ERAF-17

Iesniegšanas termiņš:

2013.gada 10.janvārim, plkst.11.00.

Dokumenti:

NOLIKUMS

 
 

Iepirkuma nosaukums:

"Izglītības pakalpojumi pētniecības nodrošināšanai"

Izsludināšanas datums:

17.10.2012.

Identifikācijas Nr.:

LU PMI 2012/12- ERAF-2.1.1.2.

Iesniegšanas termiņš:

2012.gada 1.novembrim , plkst. 10:00.

Dokumenti:

NOLIKUMS

 
 

Iepirkuma nosaukums:

"FP7 projekta koriģēšana"

Izsludināšanas datums:

15.10.2012.

Identifikācijas Nr.:

LU PMI 2012/11- ERAF-2.1.1.2.

Iesniegšanas termiņš:

līdz 2012.gada 26.oktobrim , plkst. 09:30.

Dokumenti:

NOLIKUMS

REZULTĀTS:

SIA "Communicatio", Lēmuma pieņemšanas datums: 02.11.2012, Līguma datums: 06.11.2012, 5000,00Ls

 
 

Iepirkuma nosaukums:

"Universālā kompleksa iegāde vidējo slodžu paaugstinātas un pazeminātas temperatūras mehānisko eksperimentu veikšanai LU PMI vajadzībām"

Izsludināšanas datums:

18.09.2012.

Identifikācijas Nr.:

LU PMI 2012/10- ERAF-2.1.1.3.1

Iesniegšanas termiņš:

līdz 2012.gada 12.decembrim , plkst. 11:00

Dokumenti:

NOLIKUMS, GROZĪTAIS NOLIKUMS

 
 

Iepirkuma nosaukums:

"Publicitātes materiālu piegāde LU PMI vajadzībām"

Izsludināšanas datums:

17.09.2012.

Identifikācijas Nr.:

LU PMI 2012/9- ERAF-2.1.1.3.1

Iesniegšanas termiņš:

līdz 2012.gada 8.oktobrim , plkst. 11:00

Dokumenti:

NOLIKUMS

 
 

Iepirkuma nosaukums:

"Renovācijas darbu būvuzraudzība LU PMI vajadzībām"

Izsludināšanas datums:

17.09.2012.

Identifikācijas Nr.:

LU PMI 2012/8- ERAF-2.1.1.3.1

Iesniegšanas termiņš:

līdz 2012.gada 8.oktobrim , plkst. 12:00

Dokumenti:

NOLIKUMS

Rezultāts:

SIA "Būves un būvsistēmas" (40003592660), Lēmuma pieņemšanas datums: 13.11.2012, Līguma datums: 21.11.2012, 555,00Ls
LĒMUMS Vienošanās

 
 

Iepirkuma nosaukums:

"Projektēšanas un autoruzraudzības pasākumi LU PMI vajadzībām"

Izsludināšanas datums:

14.06.2012.

Identifikācijas Nr.:

PMI 2012/7- ERAF-2.1.1.3.1

Iesniegšanas termiņš:

līlīdz 2012.gada 28.septembrim, plkst. 11:00.

Dokumenti:

GROZĪTAIS NOLIKUMS, Skice_LUPMI, griezums_LUPMI, Arhitektūras plānošanas uzdevums, Jautājumi un atbildes.

 
 

Iepirkuma nosaukums:

"Polimēru un to kompozītu mikromehānisko un termofizikālo īpašību izpētes kompleksa iegāde"

Izsludināšanas datums:

28.05.2012.

Identifikācijas Nr.:

LUPMI 2012/6- ERAF-2.1.1.3.1

Iesniegšanas termiņš:

līdz 2012.gada 31.jūlijam, plkst. 11:00.

Dokumenti:

NOLIKUMS, JAUTĀJUMI UN ATBILDES

 
 

Iepirkuma nosaukums:

"Universālā kompleksa iegāde vidējo slodžu paaugstinātas un pazeminātas temperatūras mehānisko eksperimentu veikšanai"

Izsludināšanas datums:

28.05.2012

Identifikācijas Nr.:

LUPMI 2012/5- ERAF-2.1.1.3.1

Iesniegšanas termiņš:

līdz 2012.gada 30.jūlijam, plkst. 11:00.

Dokumenti:

NOLIKUMS, JAUTĀJUMI UN ATBILDES

 
 

Iepirkuma nosaukums:

“VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS PAR KANCELEJAS PREČU IEGĀDI”

Izsludināšanas datums:

28.04.2012.

Identifikācijas Nr.:

LU PMI 2012/4-ERAF-049/005

Iesniegšanas termiņš:

līdz 2012.gada 06.jūnijam, plkst. 11:00.

Dokumenti:

NOLIKUMS

 
 

Iepirkuma nosaukums:

“VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS PAR PĒTĪJUMU VEIKŠANAI NEPIECIEŠAMO MATERIĀLU IEGĀDI”

Izsludināšanas datums:

19.03.2012.

Identifikācijas Nr.:

LU PMI 2012/3-ERAF-049/050

Iesniegšanas termiņš:

2012.gada 23.aprīlim, plkst. 11:00

Dokumenti:

NOLIKUMS

 
 

Iepirkuma nosaukums:

“Juridisko pakalpojumu sniegšana LU PMI iepirkumu organizēšanai”

Izsludināšanas datums:

06.03.2012.

Identifikācijas Nr.:

LUPMI 2012/2- ERAF-2.1.1.3.1

Iesniegšanas termiņš:

2012.gada 14.martam, plkst. 11:00

Dokumenti:

NOLIKUMS


 

Iepirkuma nosaukums:

“Apsardzes pakalpojumu sniegšana”

Izsludināšanas datums:

07.02.2012.

Identifikācijas Nr.:

LUPMI 2012/1

Iesniegšanas termiņš:

20.02.2012., plkst.10.00

Dokumenti:

NOLIKUMS
JAUTĀJUMI UN ATBILDES

 
 

Iepirkuma nosaukums:

“Zinātnes tehniskā personāla pakalpojumi projektā „Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem polimēru kompozītmateriālu fizikas-mehānikas pētniecības jomā””

Izsludināšanas datums:

09.11.2011.

Identifikācijas Nr.:

LUPMI 2011/8- ERAF-2.1.1.2

Iesniegšanas termiņš:

2011.gada 12.decembrim

Dokumenti:

NOLIKUMS

 
 

Iepirkuma nosaukums:

Kancelejas preču piegāde”

Izsludināšanas datums:

08.08.2011.

Identifikācijas Nr.:

LUPMI 2011/7-ESF

Iesniegšanas termiņš:

2011.gada 22.augustam, plkst.10.00

Dokumenti:

NOLIKUMS
JAUTĀJUMI UN ATBILDES

 
 

Iepirkuma nosaukums:

Kancelejas preču piegāde

Izsludināšanas datums:

11.07.2011.

Identifikācijas Nr.:

LUPMI 2011/6-ESF

Iesniegšanas termiņš:

2011.gada 25.jūlijam, plkst.10.00

Dokumenti:

NOLIKUMS

 
 

Iepirkuma nosaukums:

„Komandējumu nodrošināšanas pakalpojumi”

Izsludināšanas datums:

31.03.2011.

Identifikācijas Nr.:

LUPMI 2011/5-ESF

Iesniegšanas termiņš:

2011.gada 11.aprīlim, plkst.10.00

Dokumenti:

NOLIKUMS

 
 

Iepirkuma nosaukums:

Eksperimentālās iekārtas aprīkojuma iegāde

Izsludināšanas datums:

15.03.2011.

Identifikācijas Nr.:

LUPMI 2011/2-ERAF-91

Iesniegšanas termiņš:

2011.gada 14.aprīlim, plkst.10.15

Dokumenti:

NOLIKUMS

 
 

Iepirkuma nosaukums:

„Pētījuma materiālu iegāde”

Izsludināšanas datums:

15.03.2011.

Identifikācijas Nr.:

LUPMI 2011/1-ERAF-91

Iesniegšanas termiņš:

2011.gada 14.aprīlim, plkst.10.00

Dokumenti:

NOLIKUMS

 
 

Iepirkuma nosaukums:

„Komandējumu nodrošināšanas pakalpojumi”

Izsludināšanas datums:

14.03.2011.

Identifikācijas Nr.:

LUPMI 2010/5-ERAF-17

Iesniegšanas termiņš:

2011.gada 24.martam, plkst.10.00

Dokumenti:

NOLIKUMS

 
 

Iepirkuma nosaukums:

„Pētījuma materiālu iegāde”

Izsludināšanas datums:

2011.gada 24.februārī

Identifikācijas Nr.:

LUPMI 2010/4-ERAF-17

Iesniegšanas termiņš:

2011.gada 31.martam, plkst.10.00

Dokumenti:

NOLIKUMS

 
 

Iepirkuma nosaukums:

"Tehniskā personāla pakalpojumi projektā "Jaunas stiprinājuma sistēmas no pultrūdētiem kompozītmateriāliem izstrāde un pielietošana konstrukcijas elementos ar paaugstinātu nestspēju""

Izsludināšanas datums:

2011.gada 13.janvārī

Identifikācijas Nr.:

LU PMI 2011/2-ERAF-2.1.1.1/049

Iesniegšanas termiņš:

2011.gada 15.februāris, plkst. 11:00

Dokumenti:

NOLIKUMS

 
 

Iepirkuma nosaukums:

"Aprīkojuma noma zinātnisko pētījumu nodrošināšanai"

Izsludināšanas datums:

2011. gada 04.janvārī

Identifikācijas Nr.:

LU PMI 2011/1-ERAF-2.1.1.1/049

Iesniegšanas termiņš:

2011.gada 18. janvārim, plkst. 10:00

Dokumenti:

NOLIKUMS

 
 

Iepirkuma nosaukums:

"Tehniskā personāla pakalpojumi projektā
"Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem polimēru kompozītmateriālu fizikas-mehānikas pētniecības jomā""

Izsludināšanas datums:

2010.gada 15.novembrī

Identifikācijas Nr.:

LU PMI 2010/9-ERAF-2.1.1.2

Iesniegšanas termiņš:

2010.gada 27.decembrim, plkst. 11:00

Dokumenti:

NOLIKUMS

 
 

Iepirkuma nosaukums:

"Pakalpojumu sniegšana par stratēģisku vadlīniju izstrādi un ieviešanu starptautiskas sadarbības veicināšanai"

Izsludināšanas datums:

2010. gada 08.novembrī

Identifikācijas Nr.:

LUPMI 2010/8-ERAF-2.1.1.2

Iesniegšanas termiņš:

2010.gada 17. decembrim, plkst. 10:00

Dokumenti:

NOLIKUMS
Jautājumi un atbildēs

 
 

Iepirkuma nosaukums:

"Zinātnes tehniskā personāla pakalpojumi"

Izsludināšanas datums:

17.11.2010

Identifikācijas Nr.:

LUPMI 2010/3-ERAF-17

Iesniegšanas termiņš:

2010.gada 27.decembrim, plkst.10.00

Dokumenti:

NOLIKUMS

 
 

Iepirkuma nosaukums:

"Specializētās datortehnikas un programmatūras iegāde"

Izsludināšanas datums:

11.11.2010

Identifikācijas Nr.:

LUPMI 2010/2-ERAF-17

Iesniegšanas termiņš:

2010.gada 25.novembrim, plkst.10.00

Dokumenti:

NOLIKUMS

 
 

Iepirkuma nosaukums:

"Pētījumu veikšanai nepieciešamo materiālu piegāde"

Izsludināšanas datums:

07.06.2010

Identifikācijas Nr.:

LUPMI 2010/4-ESF

Iesniegšanas termiņš:

2010.gada  28.jūnijam, plkst.10.00

Dokumenti:

PIEEJAMA NOLIKUMA PRECIZĒTĀ REDAKCIJA

 
 

Iepirkuma nosaukums:

"Informācijas tehnoloģiju aprīkojuma noma"

Izsludināšanas datums:

26.01.2010

Identifikācijas Nr.:

LUPMI 2010/3-ESF

Iesniegšanas termiņš:

2010.gada 11. februārim, plkst.10.00

Dokumenti:

Nolikums - Informācijas tehnoloģiju aprīkojuma noma
Jautājumi un atbildēs

 
 

Konkursa nosaukums:

"Zinātniskā personāla pakalpojumi"

Izsludināšanas datums:

19.01.2010

Identifikācijas Nr.:

LUPMI 2010/01-ESF

Iesniegšanas termiņš:

22.02.2010, pulksten 10.00

Dokumenti:

Nolikums - Zinātniskā personāla pakalpojumi

 
 

Iepirkuma nosaukums:

"Komandējumu nodrošināšanas pakalpojumi"

Izsludināšanas datums:

19.01.2010

Identifikācijas Nr.:

LUPMI 2010/2-ESF

Iesniegšanas termiņš:

26.01.2010

Dokumenti:

Nolikums - Komandējumu nodrošināšanas pakalpojumi

 

 

Pieņemts lēmums par līguma slēgšanu starp LU aģentūru "LU PMI" un Intu Čerņavsku par Grāmatvedības pakalpojumu nodrošināšanu.
Līgumcena 5292 LVL

 

 

Pasūtītāja nosaukums:

Latvijas Universitātes aģentūra "Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūts"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:

90002127207

Adrese:

Aizkraukles iela 23, Rīgā, LV-1006

Tālrunis:

67543327

Epasts:

vilis@pmi.lv

Kontaktpersona:

Vilis Valdmanis

Iepirkuma identifikācijas Nr.:

LUPMI 2009/3

Paredzamā iepirkuma priekšmets:

Grāmatvedības pakalpojumu nodrošināšana

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

Grāmatvedības pakalpojumu nodrošināšana saskaņā ar tehnisko specifikāciju

CPV kods:

79211100-7

Paredzamā līgumcena:

Līdz 9 999,- LVL (bez PVN)

 

 

Pieņemts lēmums par līguma slēgšanu starp LU aģentūru "LU PMI" un SIA Moore Stephens Rīga par noslēguma finanšu auditu EK 6. ietvara projektam "PreCarBi".
Līgumcena 2000 LVL.

 

 

LU aģentūrai "LU PMI" nepieciešams veikt noslēguma finanšu auditu EK 6. ietvara projektam atbilstoši FP6 finanšu vadlīniju prasībām laikā no 14.09.2009 līdz 30.09.2009.

Paredzamā līgumcena līdz 2100 LVL.
Prasības revidentam
• vismaz 3 gadu pieredze revīzijas veikšanā;
• pieredze ES finansētu projektu revīzijā. Priekšroka tiks dota revidentam ar sekmīgu pieredzi 6. Ietvara programmas projektu auditos.

Kontaktpersona: Vitauts Tamužs.
Piedāvājumus (kopā ar atbilstību minētajām prasībām apliecinošiem dokumentiem) pieņemam līdz 31.07.2009. plkst. 14.00, fakss 67820467.