Home / Institūts / Atbalsts zinātnei
Atbalsts zinātnei
ERAF

 

ES

 

 

Institūta mājas lapas sadaļas izstrādi finansē Eiropas Savienības ERAF projekts
„Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem polimēru kompozītmateriālu
fizikas-mehānikas pētniecības jomā”
Vienošanās Nr. 2010/0201/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/005