Home / Institūts / Zinātniskā tematika
Zinātniskā tematika

Pētījumu virzieni:

  • Materiālu deformēšanās un sabrukuma teorētiski un eksperimentāli pētījumi.
  • Kompozītu konstrukciju mehānika, skaitliskās aplēses metodes un optimizācija.
  • Materiālu ilglaicīgas pretestības prognozēšana un apkārtējās vides faktoru ietekme uz to ekspluatācijas īpašībām.
  • Materiālu fizikāli mehānisko īpašību nesagraujošās pārbaudes.