Cilvēkresursi un nodarbinātība
EK_logo IPM logo
 

Latvijas Universitātes aģentūras „Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūts" projekts
„Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem polimēru kompozītmateriālu fizikas-mehānikas pētniecības jomā,
pilnveidojot zinātnisko kapacitāti un veicinot LU PMI atpazīstamību Eiropas Savienības un pasaules mērogā”

LU PMI 2015.gada 19.martā ir parakstījusi vienošanos Nr. 2015/0009/2DP/2.1.1.2.0/14/APIA/VIAA/017 par projekta „Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem polimēru kompozītmateriālu fizikas-mehānikas pētniecības jomā, pilnveidojot zinātnisko kapacitāti un veicinot LU PMI atpazīstamību Eiropas Savienības un pasaules mērogā” īstenošanu.

Projekta īstenošanas vieta – Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūts”, kopējais projekta īstenošanas ilgums – 9 mēneši;

Plānotās attiecināmās izmaksas ir 90000,00 EUR, no kurām 90000,00 EUR jeb 100 % līdzfinansē ERAF. Projekta īstenošanas laiks ir plānots no 2015.gada 5.janvāra līdz 2015.gada 30.septembrim.