Cilvēkresursi un nodarbinātība
ESF_logo EK_logo IPM logo
 

Latvijas Universitātes aģentūras "Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūts" sadarbības projekts
"Jaunie "gudrie" nano-kompozītie materiāli ceļiem, tiltiem, būvēm un transporta mašīnām"

Eiropas Sociālais fonds, programma "Cilvēkresursi un nodarbinātība", 1.1.1.2. aktivitāte "Cilvēkresursu piesaiste zinātnei"

LU Polimēru mehānikas institūts sākot ar 2013.gada 01.oktobrī uzsāk projekta „Jaunie "gudrie" nano-kompozītie materiāli ceļiem, tiltiem, būvēm un transporta mašīnām” īstenošanu no 01.10.2013. līdz 31.08.2015.