Inovatīvie materiāli un tehnoloģijas
ESF_logo EK_logo IPM logo
 

Latvijas Universitātes aģentūras „Latvijas Universitātes Polimēru
mehānikas institūts" projekts „Nanostrukturēto elektropasīvo
polimēru kompozītmateriālu ekspluatācijas īpašību izpēte”

Pētījuma tēma - „Inovatīvie materiāli un tehnoloģijas”.

LU PMI 2013.gada 19.septembrī ir parakstījusi vienošanos Nr.2013/0017/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/063 par projekta
„Nanostrukturēto elektropasīvo polimēru kompozītmateriālu ekspluatācijas īpašību izpēte”
īstenošanu no 2013.gada 16.septembra līdz 2015.gada 31.augustam.