Cilvēkresursi un nodarbinātība
ESF_logo EK_logo IPM logo
 

 

Eiropas Sociālā attīstības fonda projekts
„Jaunas zinātniskās grupas izveide adhezīva izstrādes pētījumiem”.

Projektu īsteno Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūts”.
Projekta īstenošanas laiks ir no 2013.gada 2.septembra līdz 2015.gada 31.augustam.

Darbības programma „Cilvēkresursi un  nodarbinātība”.
Atbilstošā aktivitāte 1.1.1.2.aktivitāti " Cilvēkresursu piesaiste zinātnei ".
Vienošanās Nr. 2013/0019/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/062.

Projekta sadarbības partneris: Latvijas Valsts Koksnes Ķīmijas institūts