Uzņēmējdarbība un inovācijas
ERAF_logo EK_logo IPM logo
 

Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūts”
Eiropas Savienības Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts
„Jaunas stiprinājuma sistēmas no pultrūdētiem kompozītmateriāliem izstrāde un
pielietošana konstrukcijas elementos ar paaugstinātu nestspēju”

Vienošanās Nr. 2010/0296/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/049

Aizkraukles iela 23, Rīga, LV – 1006
Tālrunis +371 67551145
Fakss +371 67820467

Projekta zinātniskais vadītājs
Latvijas Universitātes aģentūra " Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūts" vadošais pētnieks Andrejs Aņiskevičs,
tālrunis +371 29100778, e-asts: andrej@pmi.lv.