Uzņēmējdarbība un inovācijas
ERAF_logo EK_logo IPM logo
 


Projekta nosaukums „Jaunas stiprinājuma sistēmas no pultrūdētiem kompozītmateriāliem izstrāde un pielietošana konstrukcijas elementos ar paaugstinātu nestspēju”

Projekta mērķis ir atbalstīt praktiskas ievirzes pētniecības projektā, kas sekmētu zinātnes un ražošanas integrāciju un pētniecisko rezultātu ieviešanu materiālzinātnē, enerģijas un vides zinātnē, kā arī inovatīvo materiālu tehnoloģiju zinātnē.

Lai sasniegtu izvirzīto projekta mērķi, tiek īstenotas šādas aktivitātes:

  • izstrādātas principiāli jaunas enkuru konstrukcijas, to tehniskā projektēšana un eksperimentālā verifikācija kompozīta stieņiem ar paaugstinātu nestspēju;
  • izstrādāta nesošā armatūra ar speciāla profila pultrūdētajiem stieņiem, kas nodrošina lielāku stiprību mehāniskai saķerei ar betonu;
  • izstrādāta paātrinātas rūpnieciskas metodika sarežģītas formas pultrūdētu kompozītu profilu izturības pret apkārtējās vides agresīviem faktoriem novērtēšanai.

Projekta rezultātā izstrādājamā jaunā sistēma – enkuru sistēma, paplašinās pieejamo stiprinājumu sistēmu konstrukcijās klāstu par 33%, kā arī palielinās augsti izturīgu kompozītmateriālu izmantošanas efektivitāti, veidojot iepriekš saspriegtas betona un vanšu celtniecības konstrukcijas vai rekonstruējot vēsturiskas ēkas un pieminekļus. Tas ļaus ne tikai nozīmīgi paplašināt šo materiālu lietošanas sfēru, bet arī būtiski samazināt to izmantošanas izmaksa. Jaunā veida armatūras izstrāde no kompozītmateriāliem ar mehāniskās saites ar betonu paaugstinātu stiprību ļaus paaugstināt kompozītmateriālu izmantošanas potenciālo apjomu betona izstrādājumos un paplašināt armatūras stieņu ražošanu pēc pultrūzijas metodes.

Projekta īstenošanas procesā tiek iesaistīti gan institūta darbinieki, gan no ārējiem resursiem papildus piesaistīti projekta tehniskie darbinieki. Šāda sadarbība ļauj pilnveidot institūta zinātnieku darbu, kas būtiski paplašina eksperimentu apstrādes un izpētes ātrumu.

Projekta īstenošanas periods no 09.02.2010 līdz 13.12.2013.

Projekta kopējā summa ir Ls 382349, no kuras attiecināmās izmaksas ir Ls 381283 un neattiecināmās izmaksas ir Ls 1066.

Izstrādātie metodiskie materiāli: "Paātrināta rūpnieciska metodika sarežģītas formas pultrūdētu kompozītu profilu izturības pret apkārtējās vides agresīviem faktoriem novērtēšanai"  .