Uzņēmējdarbība un inovācijas
ERAF_logo EK_logo IPM logo
 


Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts
„Bioloģiski tīru mākslīgo matu ražošanas procesa izstrāde”
.

Projektu īsteno Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes Polimēru
mehānikas institūts”. Projekta īstenošanas laiks ir no 2010.gada novembra līdz
2012.gada 31.oktobrim.

Darbības programma „Uzņēmējdarbība un inovācijas”.
Atbilstošā aktivitāte 2.1.1.1.aktivitāti "Atbalsts zinātnei un pētniecībai".
Vienošanās Nr. 2010/0265/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/170.