Atbalsts zinātnē un tehnoloģijās
EK_logo IPM logo
 

 

Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūts”
Eiropas Savienības Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts
„Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem polimēru
kompozītmateriālu
fiziskās-mehāniskās pētniecības jomā”
Vienošanās Nr. 2010/0201/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/005.

Projektu īsteno Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes Polimēru
mehānikas institūts”. Projekta īstenošanas laiks ir no 01.10.2010 līdz 30.09.2013.