Uzņēmējdarbība un inovācijas
ERAF_logo EK_logo IPM logo
 

Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts „Intelektuālas dielektrometrijas sistēmas un 
metodoloģijas izstrāde nemetālisku materiālu nesagraujošai testēšanai
”.

Projektu īsteno Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes Polimēru 
mehānikas institūts”. Projekta īstenošanas laiks ir no 2010.gada oktobra līdz
2013.gada septembrim.

Darbības programma „Uzņēmējdarbība un inovācijas”. Atbilstošā aktivitāte 
2.1.1.1.aktivitāti "Atbalsts zinātnei un pētniecībai". Vienošanās 
Nr. 2010/0213/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/017.