Cilvēkresursi un nodarbinātība
ESF_logo EK_logo IPM logo
 

Eiropas Sociālā fonda projekts „Cilvēkresursu piesaiste moderno
kompozītmateriālu kompleksiem pētījumiem”.

Projektu īsteno Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes Polimēru
mehānikas institūts”. Projekta īstenošanas laiks ir no 2009.gada decembra līdz
2012.gada novembrim.

Darbības programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība”. Atbilstošā aktivitāte
1.1.1.2.„Cilvēkresursu piesaiste zinātnei”. Vienošanās
Nr.2009/0209/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/114.