Home / Konference / Tematika
ZINĀTNISKĀS PROBLĒMAS

1. Kompozītu struktūra un īpašības

 • Polimēro, metāla un keramisko matricu īpašības
 • Pildelementu, nanodaļiņu un organisko un dabisko šķiedru īpašības
 • Kontaktvirsmu loma, mērīšana un optimizācija

2. Laikā mainīgās un no vides ietekmes atkarīgās īpašības un ilgizturība

 • Ilglaicīgās īpašības, šļūde un vecošana
 • Vides ietekme
 • Ilglaicīgo deformāciju prognozēšana

3. Stiprība, sabrukums, bojājumi un nogurums

 • Starpslāņu un iekšslāņu bojājumu rašanās secība un mijiedarbība un kompozītu sabrukums
 • Plīšanas stigrības mērīšana
 • Slāņainu materiālu atslāņošanās
 • Nogurums saliktā slogojumā
 • Noguruma resursa prognozēšana un paātrinātās pārbaudes

4. Konstrukcijas

 • Kompozīto konstrukciju optimizācijas metodes
 • Sandviča konstrukcijas
 • Intelektuālās sistēmas
 • Aktīvās un pasīvās kontroles sistēmas
 • Bojājumu kontrole konstrukcijās un seismiskās konstrukcijas

5. Kompozīto materiālu pielietošana aeronautikā un kosmosā

 • Kompozīto materiālu īpašības
 • Galīgo elementu metodes izmantošana modelēšanā
 • Ražošanas un tehniskās apkopes aspekti

6. Kompozīti civilbūvniecībā un infrastruktūrā

 • Stiegroto plastmasu izmantošana betona konstrukcijās
 • Polimēro kompozītu izmantošana konstrukciju atjaunošanā
 • Polimēri betonā

7. Tehnoloģijas mehāniskie aspekti

 • Polimēru infūzijas procesi
 • Nelineāru polimēro kausējumu plūsma porainās vidēs
 • Moderno kompozītu reciklēšana

8. Biomehānika

 • Bioloģisko audu mehānika
 • Bioloģisko orgānu protēzes